Skip to main content

Friluftsrådet

| Administrator | Nyheder 2016

Dansk Orienterings-Forbund er medlem af Friluftsrådet

”Det har vi været i mange år”, fortæller Preben Schmidt, der på 6. år er indvalgt i Friluftsrådets hovedbestyrelse, som repræsentant for DOF.

”Friluftsrådet er vigtigt for os. Her samles knap 90 landsdækkende organisationer, der har friluftsliv og natur, som en afgørende del af deres arbejde. Det er Friluftsrådets opgave, at varetage såvel det organiserede, som det uorganiserede friluftslivs interesser. Det gælder over for myndigheder, andre interesseorganisationer og medierne. Herudover løser Friluftsrådet konkrete projektopgaver og driver programmer, der støtter og udvikler friluftslivet og naturformidlingen i Danmark. Tænk blot på ”Blå Flag”, ”Grøn Skole” og ikke mindst administrationen af Tips- og Lottomidlerne også kaldet udlodningsmidlerne på Miljøministeriets område. Alt dette kender de fleste”, slutter Preben.

Lokalt arbejde
Ikke så kendt er Friluftsrådets lokale arbejde.
Her fortæller direktør i Friluftsrådet, Jan Ejlsted: ”I takt med at kommunerne får større ansvar og udvidede beføjelser, er betydningen af dette lokale arbejde voksende. Derfor er vores kredsarbejde blevet en vigtig del af vores arbejde. Friluftsrådet har inddelt Danmark i 23 kredse. En kreds dækker typisk 5-6 kommuner.
Hvert år er der her i februar og marts kredsrepræsentantskabsmøder. Reglerne er sådanne, at Dansk Orienterings-Forbund har ret til at udpege en lokal repræsentant fra hver kommune i kredsen. Jeg håber, at rigtigt mange klubber vil lade DOF udpege en repræsentant til årets kredsrepræsentantskabsmøder. Vi har brug for lokal opbakning og gerne dygtige folk til vores kredsbestyrelser. Jeg ved at orienteringsklubberne er repræsenteret i mange kredsbestyrelser og at I gør det godt”, slutter Jan Ejlsted.

Kontakt Anne Marie Kamilles, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at blive udpeget som din kommunes kredsrepræsentant. Kredsinddelingen kan du læse her:
http://www.friluftsraadet.dk/media/1371833/danmarkskort-med-kredsfordeling-2016.pdf
Læs mere om din kreds her:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/lokale-kredse/find-din-kreds.aspx
Her finder du også oplysninger om tid og sted for kredsrepræsentantskabsmøderne og kontaktoplysninger.