Skip to main content

Juniorlandsholdet 2016 er udtaget

| Administrator | Nyheder 2015

7 piger og 3 drenge er udtaget til juniorlandsholdet. Udtagelsen afspejler ”En ny start” i talentudviklingsarbejdet i DOF

DOFs landshold har siden 2005 gennemgået en stor udvikling og stigende grad af professionalisering i arbejdet med blandt andet talentudviklingen. En udvikling der gennem de sidste 10 år har budt på utalige medaljer til Junior-VM, og gennem de seneste 5 år også VM- og EM-medaljer på seniorsiden.

Formålet med Juniorlandsholdet er at skabe de bedst mulige rammer for læring og udvikling for landets bedste og mest talentfulde orienteringsløbere i et langsigtet perspektiv, hvor målet er at løberne på Juniorlandsholdet som junior, og/eller på sigt som senior, kan præstere i toppen af verdenseliten.

”En ny start” i landsholds- og elitearbejdet skal skabe yderligere kvalitet i arbejdet med løberne på juniorlandsholdet. Dette gøres ud fra den grundlæggende opfattelse og forståelse, at det er indsatsen, der i et langsigtet perspektiv skaber toppræstationer i verdenseliten. Dette afspejles således i udtagelsen af dettes års Juniorlandshold, hvor kravene og forventningerne til løbernes træningsindsats er skærpet. I udtagelsen er det vægtet højt, at løberne følger en struktureret tilrettelagt træningsplan, som er bygget op omkring kontinuitet og progression, og at de har en stabil og høj træningsmængde gennem hele året, som er tilsvarende deres alder. Ydermere skal og har løberne på Juniorlandsholdet vist et højt resultat- og præstationsniveau.

Der vil i udtagelseskriterierne for 2016 være en større skelnen mellem kriterierne for udtagelse til Juniorlandsholdsgruppen og udtagelse til mesterskaber (EYOC, JWOC og JEC). Ved udtagelsen til Juniorlandsholdsgruppen vægtes træningsindsats og -indstilling højst, mens der i højere grad end tidligere fokuseres på præstationer til de respektive udtagelsesløb til mesterskaberne.

Ligesom tidligere år kan der uddeles Wildcard til enkelte af Juniorlandsholdets træningsaktiviteter, til løbere talentfulde løbere, som gennem en længere periode har udvist god træningsindstilling og-indsats. De specifikke udtagelseskriterier herfor kan ses via nedenstående link.

Følgende løbere er udtaget til Juniorlandsholdet 2016:
Agnes Nørgård Kracht, Tisvilde Hegn OK
Amanda Falck Weber, Tisvilde Hegn OK
Caroline Finderup, OK Pan
Ida Øbro, Tisvilde Hegn OK
Josefine Lind, OK Gorm
Lise Termansen, OK HTF
Nikoline Holm Splittorff, FIF Hillerød

Emil Øbro, Tisvilde Hegn OK
Lasse Fugmann Thamdrup, Allerød OK
Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK

De specifikke udtagelseskriterier til Juniorlandsholdet, mesterskaber (EYOC, JWOC og JEC) samt Wildcard kan ses via nedenstående link.

http://landshold.do-f.dk/elite/information.asp