Skip to main content

Justering af DOFs talentudviklingsarbejde

| Administrator | Nyheder 2015

Talentudviklingsarbejdet i DOF har igennem en lang periode fra 2005 og frem, skabt store resultater og udviklet et stort antal talenter til et højt niveau. Fundamentet for succesen har været en stor indsats fra både talenter og trænere, hvor både kvalitet i træning og arbejdet omkring løberne har været i fokus.

I sommeren/efteråret er opstået en mulighed for at kigge nærmere på DOFs talentudviklingsarbejde, en proces der havde til formål fortsat at sikre en kontinuerlig udvikling af nye talenter. Processen har peget på et behov for en række justeringer af talentudviklingsarbejdet på flere niveauer. Undervejs i arbejdet har det været vigtigt at ændringerne er med til at skabe større grad af sammenhæng mellem aktiviteter og mål, for derigennem at udvikle flere løbere til et højere niveau. Alle justeringerne er samlet under en fælles overskrift - "En ny start".

"En ny start" handler om at talenter i dansk orientering oplever sammenhæng i arbejdet fra TC'erne og videre til juniorlandsholdet. Et arbejde der i høj grad har fokus på succesfaktorer som kvalitet i træning og stor indsats. Der vil derfor fremover være større forventninger til indsats hos løberne på juniorlandsholdet, og videre ned i talentcentrene. Juniorlandstrænerteamet og øvrige trænere vil gå forrest og hjælpe løberne mod at blive bedre løbere.

Nærmere beskrivelse af justeringerne og baggrund kan findes på Eliteudvalgets hjemmeside under information, eller via direkte link nederst i denne nyhed. I overskrifter foretages følgende justeringer:
- Forventninger og krav til løbere på juniorlandsholdet øges
- Tættere dialog mellem juniorlandshold og TC'er
- U16 landsholdet nedlægges
- Deltagelse i EYOC fastholdes
- Øgede forventninger til TC løbere

Med dette arbejde udstikkes der nu er tydelig retning som der nu arbejdes med at implementere. Dette vil ske gradvist over det næste år, og der vil naturligt opstå udfordringer undervejs. Der vil derfor være dele som i første omgang enten ikke helt eller delvist indføres som planlagt, men som vi også fremadrettet vil arbejde imod.

Ved behov for uddybning eller afklarende spørgsmål kan direktør Michael Sørensen (41 96 93 70) eller Landstræner Lars Lindstrøm (41 96 93 73) kontaktes.

http://landshold.do-f.dk/elite/Pdf/2016/2015-12-01%20Justeret%20Talentcenter%20strategi.pdf