Skip to main content

Trænerseminaret afviklet med stor succes

| Administrator | Nyheder 2015

30 deltagere på weekendens trænerseminar i Vejle

Godt 30 trænere tilbragte den forgangne weekend i Vejle og kom hjem med mere inspiration til træning i klubber, talentcentre og landshold.

Trænerseminaret indledtes i år med inspiration fra udlandet, hvor Dieter Lüscher fortalte om det schweiziske ungdoms- og talentudviklingsarbejde, hvilket dannede baggrund for en række af diskussionerne resten af weekenden.

Herefter gav Brian Bech fra Holbæk OK en smagsprøve på, hvordan den fysiske træning kunne tilrettelægges, så den blev både sjov og udfordrende for deltagerne.

Tilbage i varmen opdeltes trænerseminaret herefter i et børne- og ungespor og et talent- og elitespor.

På førstnævnte gav OK Pan, Horsens OK og Silkeborg OK eksempler på minitræning for de alleryngste, Anders Bachhausen gav en introduktion til den praktiske afvikling af skoleorientering, Heidi Holmberg fra FIF Hillerød fortalte om minitræning og B&U-formand Casper Sørensen stod for debat af forbundets børne-/ungearbejde og evaluering af årets KUM.

På talent-/elitesporet var det gennemgående tema talentudvikling, hvor landstræner Lars Lindstrøm præsenterede tankerne omkring det fremtidige talentudviklingsarbejde, som der efterfølgende blev arbejdet med og debatteret i grupper.

Trænerseminaret sluttede søndag middag, og der var blandt deltagerne stor tilfredshed med udbyttet af weekenden, mens alle godt kunne tænke sig, at der kom endnu flere deltagere til næste års trænerseminar.

Præsentationer fra trænerseminaret vil senere denne uge blive lagt på nedenstående link.

http://www.do-f.dk/dok/udd/