Skip to main content

OCAD kurser - Sprint og skolekort

| Administrator | Nyheder 2015

Der af holdes i hver af de 3 kredse et rentegningskursus i OCAD i månedsskiftet januar/februar.
Datoerne er:
Tirsdag den 26. januar, FROS’s klubhus Fredericia
Onsdag den 27. januar, Viborg OKs klubhus, Viborg
Mandag den 1. februar, Roskildes klubhus, Roskilde

Udover rentegning af sprintkort vil også rentegning af skolegårds-kort i 1:1.000 være en del af kursets indhold. Et symbolbibliotek for disse kort er på kortudvalgets dagsorden i januar mødet og vil blive brugt på kurset. Skolegårsds-kortene anvender sprintnormens symboler, men med reducerede, velafbalancerede linietykkelser og symbolstørrelser, så det fremstår harmonisk og let læseligt.
Endelig indbydelse udsendes i begyndelsen af det nye år - KRYDS datoen af i kalenderen allerede nu!