Skip to main content

Klubudviklingsworkshops i alle tre kredse

| Administrator | Nyheder 2015

Motion og Foreningsliv inviterer alle interesserede til klubudviklingsworkshops

Som vi annoncerede på klubledermøderne så vil vi gerne invitere alle klubber - også de der ikke har meldt sig til klubudviklingsprojektet - til workshops med udgangspunkt i

• De udfordringer klubberne har valgt at fokusere på
• Hvordan man tackler den forandringsproces et klubudviklingsprojekt er
• Erfaringer i at få aktiveret klubben i at tage del i udviklingsprojektet så det ikke bliver drevet af de få

Konceptet er fortsat, at viden om hvordan vi flytter os, findes klubberne imellem – dvs. der vil være få oplæg, men primært erfaringsudveksling og forhåbentlig en meget aktiv dialog med lige dele lyst til at få input og give erfaringer. Afhængig af antallet af deltagere deler vi os op i mindre grupper.

Vi håber meget, at de klubber, der ikke har meldt sig til klubudviklingsprojektet, fordi de er inde i en god gænge / fået sparring på udfordringerne andetsteds også dukker op for at dele af deres erfaringer. Ligeledes at de klubber, der ikke har ressourcer til at indgå i klubudviklingsprojektet lige nu, har lyst til at deltage for at “snuse” samt få ideer med hjem, der på sigt kan indarbejdes i klubben.

Deltagerne i disse workshops behøver ikke nødvendigvis være bestyrelsesmedlemmer, men kan også være andre ildsjæle i klubben.

Østkredsen: lørdag d. 26. sept. kl. 10-14 i OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, Roskilde

Sydkredsen: lørdag d. 24. okt. kl. 10-14 i OK FROS’ klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia

Nordkredsen: søndag d. 1. nov. kl. 10-14 i Randers OKs klubhus, Nr. Ålumvej 24, Randers

Vi beder om tilmelding via O-service en uge før arrangementerne af hensyn til bespisning.

Heidi Kristensen, Motion og Foreningsliv
Gert Nielsen, Udviklingskonsulent

http://buu.do-f.dk/log/subpages/indbydelse_klubudviklingsworkshop_efter%C3%A5r2015.pdf