Skip to main content

Plan 2020 og ny organisering i DOF vedtaget

| Administrator | Nyheder 2015

Repræsentantskabsmøde afholdt lørdag

82 klubrepræsentanter deltog på lørdagens repræsentantskabsmøde i Middelfart.

Hovedindholdet på årets repræsentantskabsmøde var debat og afstemning om forbundets strategi for den kommende 5 års periode, Plan 2020, samt heraf følgende lovændringsforlag om ny organisering i DOF.

Især sidstnævnte gav anledning til debat, inden Hovedbestyrelsens fremsatte forslag kunne vedtages med stort set enstemmigt flertal.

Den nye struktur medfører, at Hovedbestyrelsen fremover består af 7 personer og i det kommende år har følgende sammensætning:

Formand Walther Rahbæk
Kate Nielsen
Torben Seir
Claus Poulsen
Casper Sørensen
Kjeld Arildsen
Steen Frandsen

Suppleant Michael Leth Jess

Traditionen tro blev en række æresbevisninger også uddelt på mødet, og priserne blev overrakt til følgende:

Årets klub: Rold Skov OK
Årets løber: Maja Alm
Årets træner: Lars Lindstrøm
Årets MTBO rytter: Camilla Søgaard
Årets kortprofil: Henning Olesen
Silva-blokken: Skovcup-gruppen v/Betty Folino og Torkil Hansen
Organisatoren: Torben Utzon
DOF's ærestegn blev tildelt Erik Flarup.