Skip to main content

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2015

| Administrator | Nyheder 2015

Mødemappen til repræsentantskabsmødet er nu på hjemmesiden

Årets repræsentantskabsmøde afholdes i Middelfart lørdag den 7. marts fra kl. 9.30.

Mødet vil indeholde fremtidsværksted med debat om den nye Plan 2020, hvor alle har mulighed for at høre nærmere om tankerne om fremtiden for hvert af de 14 områder og komme med input hertil.

Hovedbestyrelsen har som bekendt stillet et lovændringsforslag, hvor den mest markante ændring er en ændret organisering af Hovedbestyrelsen og omlægning fra de nuværende 6 fagudvalg til 14 indsatsområder.

I forlængelse heraf har Silkeborg OK stillet et ændringsforslag for så vidt angår netop sammensætningen af Hovedbestyrelsen.

I mødemappen er de fuldstændige forslag oplistet sammen med en beskrivelse af afstemningsprocedurerne på mødet.

Du finder mødemappen, anmeldelsesblanket, årsregnskab 2014, plan 2020 samt lovændringsforslagene via linket herunder.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår enklest gennem O-service - læs mere herom i mødemappen.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/