Skip to main content

HB-referat på nettet

| Administrator | Nyheder 2015

Referat fra årets første Hovedbestyrelsesmøde afholdt 29. januar i Nyborg er på hjemmesiden

Årets første Hovedbestyrelsesmøde blev afholdt i Nyborg den 29. januar.

Blandt emnerne var godkendelse af regnskab 2014, der udviser et pænt overskud, fastlæggelse af budget 2015, arbejdet med Plan 2020 samt forberedelse til årets repræsentantskabsmøde, herunder behandling af forslag vedrørende ændret organisering i forbundet. Mødemappen til repræsentantskabsmødet lægges på hjemmesiden på fredag, 13. februar.

På mødet besluttedes det endvidere at optage Ilulissat Orienteering Greenland som associeret medlem i DOF.

Referatet kan som altid findes via menupunktet Forbundet og Referater eller via nedenstående link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2015-1-HB-referat.pdf