Skip to main content

Lov- og ændringsforslag til repræsentantskabsmøde

| Administrator | Nyheder 2015

Forslag vedrørende ændret sammensætning af DOF's Hovedbestyrelse

Ved udløbet af klubbernes frist, 2. januar, til at stille forslag til repræsentantskabsmødet den 7. marts, var der indkommet ét forslag fra klubberne.

Forslaget, der er indsendt af Silkeborg OK, er et ændringsforslag til det af Hovedbestyrelsen tidligere offentliggjorte forslag om en ændret sammensætning af DOF's Hovedbestyrelse.

Hvor HB's forslag skitserer en hovedbestyrelse på 7 personer bestående af formand, næstformand og 5 menige medlemmer, hvoraf de 3 er valgt i kredsene, består hovedbestyrelsen i ændringsforslaget af 10 personer - formand, næstformand, 5 formænd fra indsatsområderne samt 3 valgt i kredsene.

De to forslag, der skal stemmes om på repræsentantskabsmødet, kan læses på siden om den igangværende strategiproces (link herunder) eller i afsnittet om repræsentantskabsmødet under 'referater' - begge i menupunktet 'Forbundet' til venstre på denne side.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2020/