Skip to main content

Opdateret Plan 2020-udkast og lovændringsforslag

| Administrator | Nyheder 2014

På baggrund af tilbagemeldingerne til Hovedbestyrelsen på efterårets klubledermøder, har HB været hele udkastet til Plan 2020 igennem, og der foreligger nu et opdateret oplæg.

Oplægget, der er til fortsat debat frem mod repræsentantskabsmødet 7. marts 2015 i Middelfart, ligger her: http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/Plan2020_udkast_19-10-14.pdf

Hovedbestyrelsens forslag inkluderer en ændret organisation i DOF, herunder en slankning af HB fra de nuværende 12 til fremover 7 medlemmer. Denne ændring kræver ændring af DOF's love, og Hovedbestyrelsens forslag til lovændringer er nu offentliggjort: http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/Love_for_DanskOrienterings-Forbund_HB-aendringsforslag2015.pdf

En lovændring kræver 2/3 af de repræsenterede stemmer på repræsentantskabsmødet.