Skip to main content

Ole Gjøtterup er død

| Administrator | Nyheder 2014

Ole Gjøtterup, Sydkredsens repræsentant i breddeudvalget og tidligere formand for Fåborg Orienteringsklub, sov stille ind den 10. december 2014. Ole, der var en sand fighter, havde været syg af kræft i flere år. Selvom Ole var syg, fortsatte han sit arbejde for DOF og sin fynske klub til det sidste. Han blev kun 66 år.

Ole kom til Faaborg Orienteringsklub for godt 10 år siden og blev ret hurtigt en markant skikkelse i klubben. I en årrække var han klubbens formand. Ole var et hårdtarbejdende menneske, som holdt fast i sine synspunkter, også selv om andre forsøgte at skyde dem i sænk. I DOF var han sammen med Anne Marie Kamilles med til at igangsætte Find-vej-projektet, og hun beskriver Ole som en givende og dygtig samarbejdspartner. Deres samarbejde fortsatte med Find-vej-Plus nogle år senere. På det tidspunkt var Ole blevet valgt ind i breddeudvalget som Sydkredsens repræsentant, og da der var brug for en sparringspartner til Find-vej-Plus, faldt valget på Ole. Breddeudvalgets formand Lisa Tantholdt beskriver også Ole som en mand med mange nye og anderledes idéer. Det var f.eks. Ole, som fandt på, at man hvert år på repræsentantskabsmødet skulle kåre årets ”bredeste klub”, det som i 2014 blev ændret til ”Årets klub”.

Erik Damgaard, formand for Fåborg Orienteringsklub, giver Ole æren for mange af de tiltag, som er sket i klubben. Nævnes skal specielt projekter med faste poster i Ringe og Ryslinge og omkring Fåborg samt en række af Naturløb. Det sidste Find-vej-projekt var Ole med til at indvie den 10. november 2014, efter han var kommet på hospice og sad i kørestol. Erik husker også, første gang Fåborg Orienteringsklub blev inviteret til Sportslørdag i Idrætshallen i Odense. Klubben havde fået en stand på størrelse med en badmintonbane og her rejste Ole en skov af 5 m høje juletræer, så hele hallen duftede af jul. Jo, Ole satte altid overliggeren højt. Erik Damgaard udtaler også, at havde det ikke været for Oles iderigdom og lysten til nye udfordringer, havde vi nok aldrig fået Påskeløbet 2013 til Fyn.

Ole var altid på forkant med den nye teknologi, han brugte oseaner af tid på at lære sig alt det, som kunne bruges i o-sammenhæng.

Ole efterlader sig to børn: Caroline og Christoffer, der begge markerer sig flot i henholdsvis fod orientering og MBT-O. For Ole var det en helt naturlig ting at bruge mest mulig tid sammen med sine børn til stævner i ind- og udland. Så sent som i efteråret 2014 var han på stævnepladsen til DM lang i Munkebjerg og i Polen til MBT-O.

Som formand for Sydkredsen har jeg arbejdet sammen med Ole siden 2010, hvor vi begge kom ind i kredsudvalget. Foruden alt det, som allerede er fortalt, husker jeg Ole som igangsætter for kredsens kurser for nye, voksne orienteringsløbere: V1-V2-V3.

Tak for alt Ole. Æret være dit minde.

Kate Nielsen, formand for Sydkredsen.

Begravelsen finder sted onsdag den 17. december kl 11 fra Hundstrup Kirke på Sydfyn.