Skip to main content

Stor opbakning til Find vej Dagen

| Administrator | Nyheder 2014

Evalueringen af Find vej Dagen 2014 viser stor opbakning fra klubberne. DOF’s sekretariat siger tak for indsatsen til alle arrangerende klubber.

29 klubber har evalueret Find vej Dagen 2014 via et webbaseret spørgeskema. DOF’s sekretariat har udarbejdet en hurtigt læst evalueringsrapport (se linket nederst).

På positivsiden er klubberne generelt godt tilfredse med dagen, deltagerne og samarbejdet med DOF’s sekretariat. På negativsiden spillede koldt og vådt vejr desværre ind mange steder og betød bl.a., at det samlede deltagerantal sneg sig ned under 3.000 i år.

Vejret løser vi til Find vej Dagen 2015, der finder sted lidt længere henne på foråret, nemlig den 25. april.

Mange klubber kommer i evalueringen med konstruktive kommentarer, som både klubber og forbund kan bruge i arbejdet med Find vej Dagen fremover.

Mange tak for en kæmpe indsats til alle arrangerende klubber. Vi ser frem til at give den en kæmpe skalle frem mod den 25. april 2015. Husk et kryds i kalenderen!

http://www.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/EvalueringFindVejDagen2014.pdf