Skip to main content

Reglement 2015 - Fodorientering og MTB-orientering

| Administrator | Nyheder 2014

Planudvalgets udkast 1 - Maj 2014

Skemaet med forslag til Reglement 2015 for henholdsvis fodorientering og MTB-orientering er udarbejdet med udgangspunkt i forslag og bemærkninger fra klubberne samt enkelte forslag, der var fremsat til Reglement 2013, men som af forskellige årsager ikke blev realitetsbehandlet. Desuden er der visse forslag til korrektioner, som der hen ad vejen har vist sig at være behov for.
 
Vedrørende skemaet med Forslag til Reglement 2015 for fodorientering er med rødt angivet Planudvalgets foreløbige indstilling. I enkelte tilfælde er anført, at Planudvalget - forinden endelig indstilling foretages - ønsker at høre reaktioner fra de forestående kreds- og klubledermøder eller direkte fra klubberne. Det drejer sig blandt andet om skemaets punkt 19, der vedrører reglementets afsnit 4.1.2.2. ("Nationale mesterskabsklasser"), hvor der dels er forslag om at genoverveje nogle af vindertiderne til DM Mellem, dels forslag om et større klasseudbud til de individuelle mesterskaber. Disse forslag ønskes specifikt drøftet på de kommende kreds- og klubledermøder primo juni 2014.
 
Vedrørende skemaet med Forslag til Reglement 2015 for MTB-orientering er MTBO-udvalgets indstillinger endnu ikke angivet. Skemaet fremstår som et supplement til de generelle ændringer, der er foreslået som ændringer til Reglement 2015 for fodorientering, og som fremgår af skemaet for do. Blandt de mere væsentlige ændringsforslag til Reglement 2015 for MTB-orientering er blandt andet forslag til reglementets afsnit 4.1.2.2 ("Nationale mesterskabsklasser") vedrørende supplerende ungdomsklasser, herunder en individuel klasse for H/D-14 og en stafetklasse for H/D-16, samt forskellige forslag til ændrede vindertider - især for de ældre klasser. Disse forslag ønskes så vidt muligt også drøftet på de kommende kreds- og klubledermøder primo juni 2014.
 
Grundet den korte frist for indsendelse af forslag, der blev givet ved annonceringen på forbundets hjemmeside, kan klubberne også fremsætte andre forslag end de, der er optaget i Planudvalgets udkast 1.
 
Kommentarer og forslag til de to reglementer fra kreds- og klubledermøderne samt fra klubberne fremsendes senest den 15. august 2014. Der vil ikke blive lagt yderligere forslag på hjemmesiden, men de indkomne kommentarer mv. vil naturligvis være tilgængelige for HB ved behandling af forslagene.
 
Kommentarer mv. til Reglement 2015 for fodorientering sendes til: J-J Lyngaa Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med kopi til Gunnar Tamberg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Jens Hansen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Kommentarer mv. til Reglement 2015 for MTB-orientering sendes til: Tage V. Andersen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  med kopi til Jens Hansen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Jens Hansen
Formand for Planudvalget
 
links:
Forslag til Reglement 2015 for fodorientering (pdf)
Forslag til Reglement 2015 for MTB-orientering (pdf)
Denne tekst som pdf