Skip to main content

Strategi 2020 - giv din mening til kende!

| Administrator | Nyheder 2014

I hvilken retning skal dansk orientering bevæge sig frem mod år 2020?

Det kan du nu være med til at påvirke ved at involvere dig i debatten omkring Strategi 2020, der forventes vedtaget på repræsentantskabsmødet den 7. marts 2015.

Strategien skal gerne være en strategi for hele dansk orientering, dvs. ikke blot Hovedbestyrelsens eller sekretariatets strategi, hvorfor alle opfordres til at give holdninger og synspunkter til kende. Det kan enten ske til nogle af de møder, der indkaldes til i løbet af processen, eller på den blog, der er oprettet til formålet og som hermed lanceres.

Bloggen findes via nedenstående link, hvor der løbende vil blive bragt nye emner til debat, men i første omgang er ordet helt frit.

Strategiprocessen sker i øvrigt ud fra følgende tidsplan:

•1. marts 2014: Annoncering på repræsentantskabsmødet
•Marts-maj 2014: Formanden besøger en række klubber over hele landet
•25. april 2014: Lancering af strategi-blog
•14. maj 2014: HB-møde med kick-off
•Juni 2014: Klubledermøder i kredsene - formand og direktør drøfter indspil fra klubberne
•29.-30. august 2014: HB-strategi-seminar
•Oktober-november 2014: Klubledermøder - strategi-oplæg præsenteres og diskuteres
•Januar 2014: Klubledermøder - sidste diskussioner i kredsene - uden deltagelse af formand/direktør
•7. marts 2015: Repræsentantskabsmøde - vedtagelse af DOF's strategi 2020. Workshops om implementeringen af strategien

Giv din mening til kende og vær' med til at sætte kursen for dansk orientering de kommende år!

http://strategi2020.blogspot.dk/