Skip to main content

Referat fra årets repræsentantskabsmøde

| Administrator | Nyheder 2014

Status efter et godt 2013

Ikke mange nye medlemmer, men nytænkning omkring løbsafgift
Repræsentanterne for de fleste af DOF's klubber har været samlet, og der var ingen, der modsagde Helge Søgaard, da han i sin beretning betegnede 2013 som et godt år, og at orienteringsforbundet er i fin form for tiden. Vi er ikke frygtelig mange medlemmer, og folk kommer ikke myldrende, men der er stor fortrøstning om fremtiden.
Talelysten var ikke stor, bortset fra ved debatten om et forslag til ændret princip for løbsafgift, som OK Øst havde fremsat. Her var der uenighed om, hvordan princippet ville påvirke klubbernes lyst til at byde ind på de mindre arrangementer, der er forudsætningen for kontinuerte løbstilbud igennem sæsonen. Debatten mundede ud i en afstemning, som afgjorde, at et arrangement skal betale en lav løbsafgift for de første 200 deltagere i terminslisteløb og en højere afgift for de følgende løbere.
Og så takkede Merete Spangsberg og Jens Jørgen Lyngaa af fra HB og blev afløst af Casper Sørensen og Jens Jørgen Hansen.
Det var Helge Søgaards sidste repræsentantskabsmøde som formand, nu hedder formanden Walter Rahbek.

tekst indsendt af Gert Pedersen

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2014_repr-referat.pdf