Skip to main content

Walther Rahbek valgt til ny formand for DOF

| Administrator | Nyheder 2014

På DOF’s repræsentantskabsmøde 1. marts i Brøndby blev Walther Rahbek, Aalborg OK, valgt til ny formand

Efter 6 år som formand havde Helge Søgaard valgt at træde tilbage, og den ledige formandspost bliver nu overtaget af Walther Rahbek, der blev valgt af repræsentantskabet uden modkandidat.

Walther Rahbek er 53 år og bl.a. kendt som stævneleder ved Junior-VM 2010 i Aalborg, ligesom han de seneste år har været leder af DOF’s nedsatte arbejdsgruppe for tiltrækning af internationale mesterskaber til Danmark.

De to øvrige ledige pladser i Hovedbestyrelsen blev besat af henholdsvis Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK som formand for Planudvalget og Casper Sørensen, OK Øst Birkerød som formand for Børne- og ungdomsudvalget.

På mødet blev det af OK Øst fremsatte forslag om ændret afgiftsstruktur endvidere vedtaget, hvilket betyder, at der fremover ikke vil blive skelnet mellem forskellige løb, idet der vil være én sats på kr. 18 for de første 200 tilmeldte deltagere og én sats på kr. 33 for de efterfølgende deltagere. Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2014.

Referat fra årets repræsentantskabsmøde følger senere.