Skip to main content

KORT NYT grundmateriale

| Administrator | Nyheder 2014

Så nærmer vi os 1. marts. hvor jeg igen samler bestillinger til fremstilling af grundmateriale sammen. Opstår der pludselige behov for grundmateriale eller f.eks nyere orthofoto uden for de 4 faste bestillingsterminer kan det bestilles til hurtig levering

Som de fleste bekendt leveres grundmaterialet nu også med lineære informationer, de såkaldte FOT-kort, fra Kort- og Matrikkelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) og kommunerne.
Envidere leveres nu orthofoto fra 2013 og FOT forårsbilleder.

HUSK for områder med tidligere leverede COWI kurver leveres FOT lineært og DEM filer for en fjerdedel af prisen for grundmateriale

Bestilles hos Kortsupervisor