Skip to main content

Kort NYT - bestilling af grundmateriale

| Administrator | Nyheder 2013

Vi nærmer os 1. september hvor jeg igen samler bestillinger til fremstilling af grundmateriale.

Som de fleste bekendt leveres grundmaterialet nu også med lineære informationer, de såkaldte FOT-kort, fra Kort- og Matrikkelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) og kommunerne.
Envidere leveres orthofoto fra 2012.

Priser
Prisen for FOT lineært, orthofoto 2012, kurver 62,5 cm og DEM i form af xyz data er:
Kr. 1000,- for 0-4 km2 stigende med kr. 500,- for hver ekstra 4 km2
Hvilket vil give
Kr. 1.500,- for 4-8 km2
Kr. 2.000,- for 8-12 km2 og så fremdeles.

Bestilles hos Kortsupervisor