Skip to main content

Helge Søgaard stopper som formand i 2014

| Administrator | Nyheder 2013

Ny formand for DOF skal vælges på repræsentantskabsmødet 1. marts 2014

Efter 6 år som formand for Dansk Orienterings-Forbund og forud for dette 6 år som næstformand, har Helge Søgaard besluttet at træde tilbage, når hans nuværende valgperiode udløber ved næste års repræsentantskabsmøde.

Gennem de 12 år med Helge i hovedbestyrelsen, har DOF som specialforbund og orientering som idræt gennemgået en kraftig udvikling, hvor forbundets sekretariat er blevet professionaliseret, og DOF nyder stor anerkendelse herfor hos både DIF og øvrige samarbejdspartnere.

Som leder har Helge optrådt både synlig og respekteret og bærer således en stor del af æren for, at forbundet i dag har en godt samarbejdet hovedbestyrelse, der er præget af en positiv stemning, stabilitet og råderum for udvikling.

På denne baggrund føler Helge selv, at tiden er den rette til et skifte på formandsposten.

Spørgsmål kan rettes til Helge eller én af forbundets to næstformænd, Mette Steffensen og Kim Folmann, der begge ønsker at udtrykke, at de ikke er kandidater til den nu ledige post.