Skip to main content

DOF uden repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse

| Administrator | Nyheder 2013

Preben Schmidt manglede 2 stemmer til at blive genvalgt

Efter fire år i bestyrelsen for Friluftsrådet lykkedes det desværre ikke for DOF's kandidat Preben Schmidt at blive genvalgt, da Friluftsrådet i onsdags holdt generalforsamling.

Det betyder, at DOF for første gang i mange år står uden en repræsentant i bestyrelsen, mens det lykkedes Danmarks Idræts-Forbunds kandidat Mads Kolte-Olsen at opnå valg, så orienteringssporten er fortsat repræsenteret gennem DIF.

Preben Schmidt var naturligvis ærgerlig og skuffet ovenpå afstemningen, og DOF vil gerne benytte lejligheden til at takke Preben for hans indsats i Friluftsrådet gennem de seneste 4 år.

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2013/april/nye-ansigter-i-friluftsraadets-bestyrelse.aspx