Skip to main content

LØBEREN uddelte skolegater

| Administrator | Nyheder 2013

LØBEREN og DOF har et flerårigt samarbejde bag sig og der er efterhånden visse kendetegn ved samarbejdet. En af de begivenheder, som vel efterhånden er blevet en tradition, og som udøverne ser frem til med forventningens glæde, og jævnligt spørger ind til med et: ”hvornår sker det?” - er den årlige uddeling af ’sko-legater’ fra LØBEREN.

Legaterne modtages med både glæde og taknemmelighed af udøverne, da der med den store træningsflid og løbemængde følger en del omkostninger til trænings – og konkurrencesko.

I år fandt uddelingen sted i forbindelse med DM-sprint, hvor juniorlandsholdet modtog ’legatet’ under klapsalver fra de øvrige DM-deltagere.