Skip to main content

Indbydelse til kortseminarer

| Administrator | Nyheder 2013

Som tidligere år vil der i kredsene blive afholdt korttegningsseminarer for kortkonsulenter og klubkorttegnere. Seminarerne vil blive afholdt om aftenen fra kl. 17.00 til ca 21.30.
Kortudvalget er vært ved en beskeden bespisning.
SYD, mandag den 27. maj, Jelling Skov, OK Gorms Klubhus
NORD, 28. maj, Undalslund, OK Viborgs klubhus
ØST, 10. juni, Hareskoven, Ballerup OKs klubhus

Aftenen indledes med en terrænvandring.
Hovedindholdet er udveksling af erfaring og nyheder på kortfronten, hvor specielt de nye muligheder med frigivelse af grunddata vil blive indgående belyst

Indbydelserne kommer på kortudvalgets hjemmeside og annonceres med et link fra "opslagstavlen" medio maj.

Sæt KRYDS I KALENDEREN allerede nu!!!