Skip to main content

Referatet fra repræsentantskabsmødet er klar

| Administrator | Nyheder 2013

Så er referatet af årets repræsentantskabsmøde offentliggjort.
Selve mødet var ikke præget af megen debat, men måske var talelysten blevet stillet i de indledende workshops, som handlede om det vigtigste på mødet: En præcisering og opfølgning af Vision 2015: Orientering – Let at gå til.
Der sættes i 2013 fokus på 4 områder: Løbsudvikling, Lettere at komme i gang med orientering, Flere værktøjer til de frivillige og klubberne samt DOF-akademiet.
Ud over disse emner var der en status på forhandlingerne med Dansk Skovforening og med Naturstyrelsen.
Men læs selv, referatet er måske ikke så tørt, som det umiddelbart lyder.

indsendt af Gert Pedersen, referent ved mødet

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2013_Repraesentantskabsmoede.pdf