Skip to main content

Medlemskonkurrencen 2012, okt. - 2

| Administrator | Nyheder 2012

OK Øst Birkerød blev Månedens klub, Oktober, i kategorien "over 100" med en tilgang på 5 nye medlemmer.
Vi har modtaget dette fra formand Ellis Sommer:

"
Mange tak for diplomet og de flotte blomster. Vi er glade for at kunne føje flere medlemmer til DOF's medlmsliste og arbejder videere på opgaven - ikke blot for at modtage endnu et diplom og blomster, men for at udbrede kendskabet til orienteringssporten og dermed styrke DOF's position som et aktivt forbund.

Hvad gør vi for at få flere medlemmer?
Vi har i klubben et udvalg, som vi kalder "intro-gruppen", som består af 5 medlemmer og af Tove S. Andersen. Det er i stor udstrækning dette udvalgs fortjeneste, at vi har fået så mange nye medlmmer. Derudover har ungdomslederteamet med Casper Sørensen som primus motor gjort en stor rekrutteringsindsats - og med held - med at få børn/forældre ind i klubben.
Ja, faktisk har vi fået yderligere 3 nye medlemmer i oktober måned, men de nåede ikke at blive registreret i O-service for måneden.

Vi spiller på flere strenge for at hverve nye medlemmer:
Vores klubfolder bliver løbende opdateret og står tilgængelig på biblioteket, i idrætscentret, i en kasse ved indgangen til skoven og i øvrigt uddeles den, når lejligheden byder sig.
I forbindelse med "Find vej" projektet har vi haft kampagner, bl.a. med biografreklame og opsæting af plakater (a la valgplakater) og så har vi håndomdelt mange brochurer.
Lokalpressen prøver vi at "fodre" så ofte som muligt - her kommer klubbens kommunikationsudvalg ind i billedet, da vi søger at koordinere al presse.
Introgruppen tilbyder i samarbejde med klubbbens trænerteam et årligt kursusforløb for "nye" og mindre rutinerede o-løbere.
Og så selvfølgelig mund til mund metoden, den er fortsat en vigtig brik i hele rekrutteringen.


Hvad gør vi så for at fastholde medlemmer - både "nye og gamle"?
Det ved alle, her er den rigtig svære opgave. Det er jo meget forskelligt, hvad hvert enkelt medlem har behov for. Det uanset om vi taler voksne eller børn, løbere eller mountainbikere.
Vi tilbyder - som tidligere nævnt - et årligt kursusforløb, som især nye medlemmer er rigtig glade for. Vi har en månedlig fælles spiseaften efter træningen. For at lette transportproblemerne og for at alle klubbens medlemmer, uanset alder får mulighed for at se hinanden, genindfører vi fælles træningstid for voksne og ungdom. Vi har en årlig meget velbesøgt træningstur til Skåne, og vi forsøger at få så mange som mulig af vore medlemmer med til divisionsmatcherne.
Først og fremmest prøver vi ihærdigt på at være åbne over for nye medlemmer ved at inddrage dem i "nørderiet". Derudover arrangerer vi stævner og sociale events, som begge styrker sammenholdet på tværs af medlemsskaren.

Alt i alt gør vi nok som mange andre klubber - pt lader det til at lykkes i vort område.

"