Skip to main content

Medlemskonkurrencen 2012, okt. - 1

| Administrator | Nyheder 2012


Aalborg Kaserners Idrætsforening, AKIF, blev Månedens klub, Oktober, i kategorien "under 100" med en tilvækst på 4 medlemmer.
Vi har modtaget dette fra klubben:
"
AKIF er en "paraply" idrætsforening, hvor orienteringsløb er et af tilbuddene.
AKIF har hjemsted på Aalborg Kaserner, hvor rekrutteringsgrundlaget er overordentligt stort.
Trænregimentet er nemlig landets største garnison og alle soldater har faget "kortlære" under sin uddannelse uanset hvilken fagretning soldaten vælger.
Langt hovedparten får dog sin "lyst" styret i tjenestetiden, hvor der gennemføres ca. 16 træningsløb halvårligt kun for de militære enheder.
Vores koncept er, at der sættes 30 poster i skoven af en enhed, som så sender masterkortet til alle de øvrige enheder. Derefter kan løbet frit benyttes af alle militære enheder.
Man låner kort og kompas på et centralt sted på kasernen og vælger så de poster man synes der passer en på dagen -> medmindre man er værnepligtig -> så skal sergenten nok beslutte hvilke poster, der skal findes .

Min vurdering af tilgangen af de nye medlemmer skyldes flere faktorer:
Trænregimentet var i juni vært for de militære verdensmesterskaber i orienteringsløb, som naturligt har været årsag til megen opmærksomhed blandt soldaterne som har været afgivet til stævnet.
AKIF er også flittig arrangør af biathlonkonkurrencer, hvor den sidste (i den netop overståede weekend) var world cup finalen!

Langt hovedparten af DOF orienteringsløberne kombinerer orienteringsløbet med andre discipliner såsom biathlon (salonskydning med gevær) og feltsport (pistolskydning, afstandsbedømmelse, kortlæsning og håndgranatkast). Flere af de nyeste medlemmer dyrker adventuresport på et ganske pænt plan og det er med baggrund i at træne sine svage sider meget mere intenst, at de har valgt at satse mere på orienteringsløb.

Selv om AKIF er en meget lille klub i DOF regi, så er vi rigtigt godt med, når det gælder uddannelse (som jo ikke er uden betydning, når soldaterne gerne vil forbedre sine tekniske færdigheder). To diplomtrænere og en træner 1 har vi i klubben. Der ud over er alle medlemmer med rang af sergent eller højere, uddannet militær fysiske trænere igennem Forsvaret. Endelig er de mest aktive medlemmer nok til ca. 100 orienteringsløb årligt, hvilket giver overordentlig gode forhold for at komme med ud og få noget "sparring".

De fine resultater i kombinationsidrætterne har afstedkommet artikler i tjenestebladet, som også har gjort, at soldaterne er blevet mere nysgerrige efter orienteringsløb.

En tiltrængt revidering af vor hjemmeside www.akif.dk kombineret med foredrag om vilkårene for den tjenstlige idræt og AKIF for de profesionelle enheder har også gjort, at flere soldater har "set lyset".
Altså kommer vore nye medlemmer bl.a. ved opmærksomhed på sporten via egne arrangementer, viljen til at ville forbedre sig selv teknisk via AKIF trænere/aktivitetsniveauet og endelig opmærksomhed ved kommunikation via artikler og foredrag.

O-hilsen
Jes Mose Jensen
"

Historien om Månedens klub i kategorien "over 100" kommer om nogle dage.