Skip to main content

Nyt fra kortudvalget - bestilling COWI materiale

| Administrator | Nyheder 2012

Så er det igen termin for bestilling af COWI materiale. Fristen er 1. september med levering medio september

Har klubben tidligere fået leveret COWI-materiale med orthofoto fra 2008 og har brug for nyere (2010) Orthofoto leveres de gratis.

Opdateret bestillingsvejledning og info om materialet findes på kortudvalgets hjemmeside under korttegning.

Mange kommuner ligger nu inde med orthofoto optaget i det tidlige forår. De kan være et rigtig godt supplement til COWIs orthofoto.
De fleste kommuner har på deres hjemmeside adgang til webGIS, hvor man kan se hvilke billeder kommunen ligger inde med.

Kortoversigten i O-service er forbedret så man kan sortere og udvælge efter kommune.
Kortoversigten er et rigtig godt redskab når man skal orientere sig om hvilke kort der findes i et givet område specielt for personer uden for vort eget regi. Det kræver dog at informationerne er opdaterede, - SÅ giv klubbens kortliste et service eftersyn!!