Skip to main content

Revision af reglement 2011

| Administrator | Nyheder 2012

Høringsfase for forslag til reglementsændringer for fodorientering og MTBO

På grundlag af mange indkomne bemærkninger og konkrete forslag er nu udarbejdet udkast til ændringer af reglementerne for fodorientering og MTBO.

For fodorientering findes et udkast for danmarksturneringen og et udkast for de øvrige paragraffer.

For MTB-orientering findes ét udkast.

Forslaget vedrørende Danmarksturneringen er åbent for bemærkninger til udgangen af maj måned 2012. Det forelægges herefter hovedbestyrelsen til behandling/vedtagelse på møde den onsdag den 13. juni 2012. Kredsrepræsentanterne i hovedbestyrelsen kan dog til mødet medbringe kommentarer fra kredsmøderne.

Udkastet vedrørende "øvrige paragraffer" er åbent for bemærkninger mv. fra klubber og kredse til udgangen af juli måned 2012. Det behandles/vedtages af hovedbestyrelsen på møde den 11. september 2012.

Udkastet til MTBO-reglementet følger proceduren nævnt ovenfor for "Øvrige paragraffer – fodorientering".

Udkastene er tilgængelige via disse links:
- Danmarksturneringen.
- Øvrige paragraffer – fodorientering.
- MTBO (Word-dokument).

/Jens-Jørgen Lyngaa, Plan-udvalget