Skip to main content

Silkeborg OK er Danmarks største klub

| Administrator | Nyheder 2012

I april måned opkræver DOF kontingent fra forbundets klubber baseret på medlemstallene i O-service pr. 1. april. Særligt på denne dag er det derfor ekstra vigtigt, at klubberne har opdateret sin medlemsoversigt i O-service, så alle bliver opkrævet rigtigt kontingent. Kontingentet er et afgørende fundament for de ydelser, forbundet kan yde klubber og medlemmer.

Årets "top-5" ses herunder, idet der i denne oversigt udelukkende er medtaget aktive løbere over 8 år. Til sammenligning er i parantes anført placering og medlemstal på den tilsvarende liste i 2007, hvor det fremgår, at flere af vores største klubber er vokset betydeligt gennem de seneste 5 år:

Silkeborg OK 270 (1 - 236)
OK Pan Århus 245 (3 - 225)
Odense OK 233 (7 - 193)
Horsens OK 226 (4 - 214)
Søllerød OK 206 (10 - 170)

Se den fuldstændige liste med samtlige klubber via nedenstående link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Medlemstal_pr_01apr2012.pdf