Skip to main content

Nyt fra Børne- og UngeUdvalget

| Administrator | Nyheder 2012

Nyhedsbrev 2012-02 er udsendt i dag

Årets andet nyhedsbrev fra B&UU er i dag udsendt til landets klubber, ungdomstrænere og -ledere.

Blandt nyhederne er en ny ungdomslederbog, der netop er udgivet af Ungdomsanalyse.nu med titlen: "Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret".

"Der er temaer, som det ikke giver mening for unge at diskutere med sine venner, sine forældre eller sine lærere. Venner er ofte i samme situation som en selv og har ikke nødvendigvis de vise sten; forældre har følelser og forventninger involveret og lærere skal jo give karakterer.
Men i fritidslivet møder de nogle voksne, som potentielt kan blive betydningsfulde voksne for de unge i deres forsøg med at etablere deres livsprojekt."

Bogen kan varmt anbefales alle ungdomsledere, ungdomstrænere og personlige trænere, der i det daglige er kontakt med børn og unge i DOFs klubber, kredse eller på landsplan.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/buu_nyhedsbrev2012-02.pdf