Skip to main content

DOF foreslår nyt VM-program

| Administrator | Nyheder 2012

I samarbejde med Norge, Sverige og Finland stiller DOF forslag om, at VM opdeles i et ”terræn-VM” og et ”sprint-VM” til afvikling i henholdsvis lige og ulige år

Forslaget, der er en konkretisering af de kommentarer, som de nordiske lande i januar i fællesskab indsendte som svar på Det Internationale Orienteringsforbund (IOF)’s eget ”WOC in the future”-oplæg. De mange kommentarer fra bl.a. de nordiske lande til IOF’s oplæg førte til, at IOF’s council valgte at trække deres forslag, men blandt de nordiske lande er der enighed om, at det nordiske oplæg vil være en forbedring i forhold til det hidtidige VM-program. Der er i disse overvejelser bl.a. lagt vægt på følgende:

* Mediernes efterspørgsel efter konkurrencer, hvor første løber over målstregen vinder, tilgodeses – samtidig med at alle de nuværende discipliner bibeholdes.

* Det bliver billigere og mere overkommenligt for flere nationer at arrangere VM, idet antallet af konkurrencer reduceres fra de nuværende 7 til 4.

* Alle kvalifikationer – med undtagelse af den traditionelle sprintkvalifikation - afskaffes, hvilket giver en kortere VM-uge, som dermed gør det billigere for de deltagende nationer.

I hovedtræk består det nordiske VM-oplæg af følgende:

”Terræn-VM” afholdes hvert andet år i lige år og kommer til at bestå af mellemdistance, langdistance og stafet, som de er kendt i dag, med tillæg af en konkurrence bestående af prolog og jagtstart.

”Sprint-VM” afholdes hvert andet år i ulige år og kommer til at bestå af knock-out-sprint efter et koncept a la det, der har været anvendt til NORT de seneste år, sprintkonkurrence, som den kendes fra det eksisterende VM-program med kvalifikation og finale samme dag samt en sprintstafet for to-mands-hold, hvor hver løber løber to ture.

Det nordiske forslag til nyt VM-program behandles på IOF’s General Assembly den 20. juli i forbindelse med dette års VM i Lausanne, Schweiz.

Læs forslaget i sin fulde ordlyd via nedenstående link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Proposal-to-IOF-GeneralAssembly20120320.pdf