Skip to main content

ATK-projektet slut, men ATK fortsætter!

| Administrator | Nyheder 2012

ATK er kommet for at blive. Det er er den klare konklusion på de tilkendegivelse de 11 klubber, der nu gennem tre år har været med i ATK projektet, har givet.

Dansk Orienterings-Forbund fik den 28. nov. 2008 godkendt sin ansøgning om deltagelse i et 3-årigt ATK-projekt. Opgaven og målet var at implementere det træningskoncept, der var beskrevet i ’Talentets Udvikling – fra nybegynder til ekspert’.
Projektperioden udløb den 31.12. 2011, men inden året sluttede var projektet blevet evalueret, dels af ATK-klubberne på evalueringsdagen den 26. november i Skibet, og dels via nogle spørgsmål stillet til de deltagende klubber på forhånd.
Svaret fra alle klubber er entydig. Alle vil efter projektperiodens udløb fortsætte deres ungdomstræning efter ATK-konceptet, og der var en klar opfordring til, at forbundet fortsat støtter ATK-konceptet via diverse uddannelsesinitiativer, men der var også en opfordring til at sikre en udbredelse af konceptet til klubber, der ikke har været med i denne proces.
ATK-konceptet er nu også en fast bestanddel i alle vore træneruddannelser og vil være den røde tråd i forbundets elitearbejde fra ung talent til international stjerne.

ATK-projektgruppen mødes allerede den 9. januar 2012 for at diskutere, hvilke initiativer klubbernes anbefalinger og ønsker skal resultere i af fremtidige konkrete forbundsinitiativer. Med til dette møde vil også være DOF's direktør Michael Sørensen, formanden for DOF’s Børne- & Ungdomsudvalg Merete Spangsbjerg, talentudviklingstræner Emil Thorsen og formanden for DOF’s Eliteudvalg Dorthe Hansen.

Rapporten og dens konklusioner kan læses her:
http://landshold.do-f.dk/elite/Pdf/ATK-evaluering2011.pdf

http://landshold.do-f.dk/elite/information.asp