Skip to main content

Nyt fra Elitecenter Orientering

| Administrator | Nyheder 2011

Elitecenter Orientering har nu fungeret i godt ½ år og der er afholdt evaluering med løberne

Trænerteamet har afholdt evalueringsmøde med løberne i begyndelse af september. På baggrund af trænernes og løbernes ønsker er det bla. besluttet at:
· Den o-tekniske træning, der foregår om onsdagen vil starte senere så det bliver muligt
for flere at deltage
· Træningsplanerne gøres tilgængelige i bedre tid og træningstidspunkter justeres.

Flere af Elitecentrets aktiviteter vil også kunne benyttes af andre grupper.
2 gange om året vil TC’erne blive indbudt til at deltage i en o-teknisk træningsdag. De o-tekniske
træninger er åbne for de øvrige eliteløbere i kredsenes. Kontakt elitecentrets tekniske træner Henrik Jørgensen. Enkelte træninger kan dog være lukket pga adgangsbegrænsning.
Der afholdes samling i Gøteborg i slutningen af oktober 2011.

http://elite.do-f.dk/elite/Pdf/Information%20om%20Elitecenter%20Orientering%20sept%202011.pdf