Skip to main content

Budgetopfølgning pr 30/8

| Administrator | Nyheder 2011

Budgetopfølgningen pr 30/8 udviser en forringelse af det forventede resultat på 75.000 kr. Hvor der oprindelig var budgetteret med et overskud på 74.500 kr., forventes der nu et beskedent underskud på 500 kr. Den væsentligste budgetafvigelse ligger på udgifterne i forbindelse med direktørskiftet i foråret.

Der er mindreindtægter i forbindelse med de gennemførte kontingent- og afgiftsforhøjelser, primært fordi reguleringen af løbsafgifterne først er gennemført med virkning fra 1/7 2011. Mindreindtægterne modsvares af mindreudgifter ved besættelse af den ny stilling som DOF-sekretær. Begge disse mulige afvigelser var kendt og blev omtalt ved budgetfremlæggelsen på repræsentantskabsmødet.

Der gennemføres besparelser på bevillingerne til to af fagudvalgene, Breddeudvalget (30.000 kr) og Børn og ungeudvalget (25.000 kr) samt på bevillingen til internationalt arbejde (35.000 kr).

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Budgetopfolgning_300811.pdf