Skip to main content

Bestilling og NYT om COWI materiale

| Administrator | Nyheder 2011

Så er det igen termin for bestilling af COWI materiale. Fristen er 1. juni med levering medio juni.

Som noget nyt er der nu også mulighed for tilkøb af grid data for fremstilling af bl. andet skyggekort (hill shading) og terrænprofiler, der blev introduceret på forårets kurser. Griddata kan også bestilles over områder, hvor der tidligere er leveret kurver.

Priserne for de kendte leverancer af COWI materiale - orthofoto og laserkurver er uændret. Prisen for tilkøb af grid-data er halvdelen af prisen for orthofoto/laserkurver.

Orthofoto optaget 2010 i formatet .jpg og 62,5 cm kurver
leveret som OCAD (eller illustrator) fil på CD
PRISER for hver kort
Kr. 800,- for 0-4 km2
stigende med kr. 400,- for hver ekstra 4 km2

Grid-data / xyz data
Består af 2+2 meter celler med xyz data
Anvendes til at generere hill shading og højdeprofiler af vejvalg og baner. Tilkøbes ortho/kurve materialet
Kr. 400,- for 0-4 km2
stigende med kr. 200,- for hver ekstra 4 km2

Der har været ialt 83 deltagere på de afholdte rentegnings- og rekognoscerings seminarer. Vedstående et par billeder fra rekognosceringsseminaret i Sydkredsen, som blev afholdt på Hammelev skole med skovturen i Tønning Skov. (foto: Jønne)