Skip to main content

Preben Schmidt genvalgt

| Administrator | Nyheder 2011

På Friluftsrådets generalforsamling den 28. april 2010 blev vores tidligere generalsekretær Preben Schmidt genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse

Generalforsamlingen var præget af stor opbakning til bestyrelsens arbejde, så der blev genvalg til alle der ønskede dette med formand Lars Mortensen i spidsen.

Nyt medlem fra idrættens verden blev Kristine Roug. Kirstine var opstillet af Danmarks Idræts-Forbund. Hun har en lang eliteidrætskarriere bag sig som sejler og er til daglig projektkoordinator i et eventfirma.

Kristine Roug afløser Erik Preisler, der stopper efter syv år i Friluftsrådet. Bestyrelsen ser herefter således ud:

Friluftsrådets bestyrelse 2011

Lars Mortensen, formand siden 2003, (KFUM-Spejderne i Danmark samt Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, Landsforbundet DUI-Leg og Virke, De Grønne Pigespejdere og FDF, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund).
Nanna Ilmer (Dansk Kano og Kajak Forbund)
Jeppe Jørgensen (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)
Torben Kaas (Danmarks Sportsfiskerforbund)
Flemming Larsen (Dansk Vandrelaug)
Kirsten Nielsen (LandboUngdom og 4H)
Leif Nielsen (Danske Tursejlere)
Preben Schmidt (Dansk Orienterings-Forbund)
Flemming Torp (Ungdomsringen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Efterskoleforeningen, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem samt Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund)
Marco Brodde (Dansk Ornitologisk Forening, Naturvejlederforeningen, Natur & Ungdom, Dyrenes Beskyttelse og WWF Verdensnaturfonden)
Kristine Roug (Danmarks Idræts-Forbund)

FAKTA
Friluftsrådet er paraplyorganisation for 92 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager både organisationers og den almene befolkningens interesser og fremmer mulighederne for friluftsliv og adgang til naturen gennem kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde. Friluftsrådet administrerer desuden “Tips- og Lottomidler til Friluftslivet”.

http://www.friluftsraadet.dk/1