Skip to main content

Ny direktør for Dansk Orienterings-Forbund

| Administrator | Nyheder 2011

Dansk Orienterings-Forbund har ansat Michael Sørensen, 33 år og bosiddende i Birkerød, som ny direktør.

Dansk Orienterings-Forbund, der er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund, har gennem en årrække udviklet sig i retning fra en traditionel foreningsstruktur hen imod en moderne og mere dynamisk service- og udviklingsorganisation. Gennem udviklingen af værdifulde partnerskaber udbreder vi kendskabet til orientering. Denne udvikling kan samlet set ses som et trekløver bestående af klubservicering og udvikling, talentudvikling og landsholdssatsning sammen med Team Danmark, samt synlighed og rekrutteringsmæssigt via en række projekter under ”Find Vej I-paraplyen”. Vi har derfor ønsket at ansætte en direktør, som kan sikre denne udvikling, og dermed opfyldelsen af forbundets Vision 2015.

Hovedbestyrelsen er overbevist om, at vi med ansættelsen af Michael Sørensen har fundet den helt rigtige person til at løfte denne vigtige opgave.

Michael Sørensen er cand. polit. fra Københavns Universitet og han kommer fra en stilling som økonom og specialkonsulent på Det Kongelige Teater, hvor han har været ansvarlig for den økonomiske styring og kontraktopfyldelse af Balletafdelingens virke. Endvidere har Michael Sørensen erfaring fra ansættelse i København Amts Centralforvaltning, hvor han har arbejdet på tværs af amtets virksomhed indenfor opfølgning, styring og rapportering.

Michael Sørensen er velkendt i orienteringskredse nationalt og internationalt. Senest som træner og coach for forbundets U16-landshold. Han har dermed et særdeles godt indblik i såvel bredde som elitearbejdet i Dansk Orienterings-Forbund.

Formanden for Dansk Orienterings-Forbund, Helge Søgaard, begrunder ansættelsen med følgende:

"Michael er en meget kompetent og professionel person, der vil løse opgaven som direktør med et stærkt engagement, stor viden om projekt- og økonomistyring og med stor indsigt i orienteringssportens mange aspekter.
Vi er faktisk stolte over, at vi kan tiltrække en så veluddannet og bredt funderet person som Michael, til at sikre at vore omfattende partnerskabsprojekter og planer i Vision 2015 styres sikkert i havn, tillige med varetagelsen af vore nære relationer med Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark"

og han afslutter med:

"Michael er respekteret og kendt som en dygtig og velafbalanceret leder, der med fokus på samspil og samhørighed mellem kredse, discipliner og fagudvalg vil være en samlende faktor for såvel ansatte som frivillige i vores organisation, og jeg glæder mig som formand til et tæt samarbejde".

Den ny direktør udtaler selv:

"Jeg ser meget frem til at starte i stillingen og kaste mig over de udfordringer, der ligger i direktørjobbet, ligesom jeg føler det som et stort privilegium at få lov at stå i spidsen for udviklingen af den idrætsgren og det forbund, jeg har været en del af siden jeg fyldte 10 år".

Michael Sørensen tiltræder den 1. maj 2011, og han afløser Mads Ingvardsen, der efter eget ønske fratrådte primo marts.

Der vil blive lejlighed til at byde Michael Sørensen velkommen ved en reception. Dato herfor annonceres senere.

Yderligere oplysninger hos formand Helge Søgaard, mobil 40 61 57 61 eller næstformand Kim Folmann, der er konstitueret som direktør i overgangsfasen, mobil 28 43 63 53.

Venlig hilsen
Helge Søgaard
formand