Skip to main content

Sådan skal det være…

| Administrator | Nyheder 2011

Et overvældende flertal vedtog hovedbestyrelsens forslag om forhøjelse af løbsafgifter.

På gårsdagens repræsentantskabsmøde i Vingsted ved Vejle, hvor ikke mindre end 41 klubber var repræsenteret, vedtog et overvældende flertal hovedbestyrelsens forslag om forhøjelse af løbsafgifter og medlemskontingent. Kun en enkelt klub stemte imod. Forinden havde repræsentantskabet en god drøftelse af konsekvenserne heraf, især i forhold til forbundets mindre klubber. Løbsafgiften stiger med kr. 2 (alm. afgift) og medlemsafgiften med kr. 84 (voksen).

Endvidere blev forslaget om at oprette MTBO-udvalget som et fagudvalg vedtaget.

Repræsentantskabsmødet bød også på en status på forbundets opfyldelse af Vision2015, hvor vi er kommet rigtigt godt fra start med i alt 11 af 25 indsatsområder.

”Vi har bestræbt os på at drive udviklingen i dansk orientering frem med igangsætning af en række markante synligheds- og rekrutteringsprojekter, og nu skal der sættes fokus på at sejle disse skibe sikkert i land, så vi kan høste resultaterne heraf. Dagens møde vidner om stor opbakning til vort arbejde, der hviler på en rigtig fin forståelse og stærkt samarbejde med klubberne” udtaler forbundsformand Helge Søgaard.

På mødet blev en række af forbundets hædersbevisninger uddelt. En synligt bevæget og overrasket Grethe Buch, OK GORM, modtog forbundets ærestegn, og Aalborg OK, der stod bag ved sommerens JWOC modtog ”Organisatoren”. Herudover blev Ida Bobach hædret som årets løber, Rikke Kornvig som Årets MTBO-rytter, Bo Konring som Årets Træner og Erik Flarup som Årets kortprofil.

Forinden mødets mere officielle program lyttede deltagerne til spændende indlæg fra skovrider Niels Juhn Bundgaard Jensen, Søhøjlandet, International mesterskabs-projektgruppechef Walther Rahbek samt næstformand Preben Staun, DIF.