Skip to main content

Børne- og UngeUdvalgsmøde d. 22. februar i Odense

| Administrator | Nyheder 2011

Evaluering 2010, Ungdomslederseminar og lederhåndbog m.m. var blandt emnerne på dagsordenen.

Børne- og UngeUdvalget drøftede også ny procedure for afvikling af udvalgsmøderne i 2011, Juniorsommerlejr på Grønland i 2012, nye udvalgshjemmesider og oplæg til budget 2012.

Næste Børne- og UngeUdvalgsmøde er d. 30. maj i Odense.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/2011_1_buu_referat.pdf