Skip to main content

Låge 22: DM MTBO 2011

| Administrator | Nyheder 2010

Løbsområde Grib Skov Mårum og Søskoven

John Søndergård FIF-Hillerød fortæller:

I weekenden Lørdag den 11/6 og søndag den 12/6 (pinsen 2011)
arrangerer FIF Hillerød DM weekend i MTBO. Der køres om DM i
langdistance om lørdagen og stafet om søndagen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Løbsområde og kort vil være Grib Skov Mårum og Søskoven, 1:15.000, nytegnet 2011, 2,5 m ækv.

Terrænbeskrivelse: Søskoven er den østligste del af Grib skov ud mod Esrum sø. Skoven som skråner ned mod Esrum Sø er blandingsskov. Denne del af skoven har kun få singletracks, en del tunge ridestier og specielt en del gamle delvist asfalterede veje gør området spændende.

Grib Skov Mårum/Grib Skov Midt er hovedsagelig flad til småkuperet blandingsskov med et tæt stinet. Stinettet er komplekst i den sydlige del og mod nord mere kvadratisk. Mod syd en del gode singletracks og mod nord en del tunge ridestier.

Den foreløbige stævneorganisation består af: Banelægger Peter Hansen, FIF Hillerød, Korttegner Bo Simonsen, FIF Hillerød samt stævneledelse Lars Konradsen og John Søndergård FIF Hilleød.

DM MTBO stævnet har fået sin egen hjemme side, hvor der løbende vil blive lagt mere information.
Link til hjemmesiden : http://www.orientering.dk/fif/loeb/dmmtbo2011/