Skip to main content

Repræsentantskabsmøde 2011

| Administrator | Nyheder 2010

Årets repræsentantskabsmøde afholdes den 5. marts 2011 i Vingsted fra 9.30-16.30

Udover det traditionelle mødeprogram, som kan læses herunder, så byder mødet på spændende oplæg og en debat omkring rekruttering og synlighed.
Detaljeret information omkring repræsentantskabsmødet vil fremsendes til klubberne medio februar.


Nedenstående er uddrag af forbundets love:
Se: http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2007_love.pdf

Forslag til repræsentantskabet:
8.10
Forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde skal være forbundets sekretariat i hænde
senest den 2. januar. Dog kan forslag, der senere er fremsat på og fremmet af et regionalt
klubledermøde optages på dagsordenen, hvis det indsendes til forbundets sekretariat
umiddelbart efter klubledermødet. Indkomne forslag offentliggøres snarest muligt på
forbundets hjemmeside.

Deltagelse
8.4
Kun repræsentanterne fra klubber, der er fuldgyldige medlemmer, har stemmeret ved
repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.

8.5
En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en
repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere over begge klubbens stemmer.

8.6
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være forbundets sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.

8.7
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved
registreringen af de fremmødte stemmer ved indledningen af repræsentantskabsmødet.

Klubberne kan gratis tilmelde to klubrepræsentanter – ønsker man flere, så koster det 500,- pr. mand.

Tilmelding kan ske allerede nu via O-service.

Vel mødt!

På HB’s vegne
Mads Ingvardsen

Referatet fra sidste års møde kan findes på linket herunder.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2010_Repraesentantskabsmoede.pdf