Skip to main content

Information om TBE til forbundets medlemmer

| Administrator | Nyheder 2010

Forbundet er bekendt med at der pt. cirkulerer et tilbud om vaccination mod TBE fra Dansk Lægers Vaccinations Service A/S. Tilbuddet er angiveligt sendt direkte til klubberne.

Problemstillingen blev vurderet allerede i efteråret 2009 og bekendtgjort på forbundets hjemmeside med nedenstående information, der hermed gentages.--------------------------------------------------------------------------------
03/09 2009, kl. 18:02, www.do-f.dk

Flere har henvendt sig til DOF- sekretariat angående den medieomtalte sag om påvisningen af TBE –virus i Tokkekøb hegn.

Umiddelbart giver påvisningen af TBE i Tokkekøb Hegn ikke anledning til, at forbundet giver medlemmerne direkte anbefalinger. Forbundets sekretariat henviser til de anbefalinger der står at læse på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor der blandt andet står beskrevet at,” hvis der er tale om adfærd med særlig stor smitterisiko…kan vaccination også overvejes.”

Se:http://www.ssi.dk/sw68937.asp

Statens Serum Instituts hjemmeside anbefaler følgende (direkte kopieret fra www.ssi.dk):

"Forholdsregler
Da det ikke vurderes, at forholdene er anderledes i Tokkekøb Hegn end på Bornholm, betyder påvisning af TBE-virus i det pågældende område ikke, at man nu skal holde sig fra at gå en tur i skoven.

Risikoen for flåtbid kan nedsættes ved brug af støvler og lange bukser samt hyppige eftersyn med afbørstning af flåter. Der foreligger ikke dokumentation for, at brug af myggeafvisende midler har nogen effekt.

I modsætning til smitte med borrelia, hvor man kan nedsætte smitterisikoen ved at fjerne flåten inden for 24 timer, kan TBE-virus formentlig overføres umiddelbart i forbindelse med biddet.

Vaccination mod TBE
Vaccination kan overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE findes, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat.

Hvis der er tale om en adfærd med særlig stor smitterisiko, fx skovarbejde, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller hobbyaktiviteter, kan vaccination også overvejes........"

http://www.ssi.dk/sw68937.asp