Skip to main content

Låge 22: Vintercup - det sociale vinter o-løb!

| Administrator | Nyheder 2009

Finn Blom, Lyngby OK, fortæller

For 16 år siden inviterede OK Øst Birkerød til den første vintercup, et par år senere blev Lyngby OK involveret og aftalen blev at Øst arrangerede tre og Lyngby to, af de i alt 5 vinter o-løb som finder sted i øst kredsen i perioden fra december til februar hver år.
Vintercup’en er organiseret som et stjerneløb med tre sløjfer på de fleste baner, men ind imellem, når skoven taler for det, har vi også brugt andre sprednings metoder så som butterflies og phi-gaflinger - starten er en meget spektakulær fællesstart - i tre bølger!
I begyndelsen var vintercup’en et rent træningsløb, med de daværende regler havde vi kun tilladelse til at sende 100 løbere i skoven. Tilstrømningen til løbet tog imidlertid til og vi blev derfor nødsaget til at gøre løbet til et terminsliste løb - de seneste år har vi haft et temmelig konstant deltagerantal på ca. 250 pr. løb.
Der knytter sig en hel del anekdoter til vintercup'en – i de tidlige tider blev der aldrig udsat manillia-mærker før løbet - så det krævede temmelig erfarne o-løbere som postudsættere! – det gik naturligvis galt indimellem, men løberne tog det med et smil! - men den gang Lyngbys formand satte stjerneposten forkert ud gave det naturligvis genlyd! – det sjove ved episoden var imidlertid at ganske få af løberne opdagede at selve stjerneposten var forkert anbragt - tankevækkende!!
Ud over at komme ud og få lidt frisk luft i de kolde vintermåneder så har løbet også udviklet sig til det sted hvor orienteringsløberne mødes og får talt ”verdens situationen” igennem! både på vej til fællesstarten og ikke mindst efter løbet, hvor man samles og hygger omkring kaffen og måske en enkelt øl! - Dette sociale islæt afstedkom, at ”super-seniorerne” (D60-, H70-) også ville være med – så vi har nu indført en ”det grå guld bane” på ca. 3 km som er blevet rigtig populær.
Vintercup’en har indtil nu fundet sted i det nordsjællandske! men i år er fokus flyttet lidt mere østpå, idet to af de 5 etaper vil finde sted omkring Roskilde i henholdsvis Boserup skov og i Hedeland. De øvrige tre løb finder sted i Geelskov, Gadevang og Danstrup/Krogenberg.
Vel mødt i vinterskoven!
Glædelig jul fra OK Øst Birkerød og Lyngby.OK