Skip to main content

Budgetopfølgning pr. 1/9 2009

| Administrator | Nyheder 2009

Budgetopfølgningen for årets første 8 måneder foreligger nu og udviser en samlet forringelse af DOFs budgetterede driftsresultat på 117.000 kr. i forhold til det oprindelige budget for 2009, således som det er vedtaget af HB og forelagt for repræsentantskabet i marts 2009.

Prognosen udviser et forventet underskud på 22.000 kr. mod et fra årets start budgetteret overskud på 95.000 kr.

Indtægter er næsten uændret i forhold til budgetopfølgningen for årets første fire måneder. Der er foretaget en marginal nedskrivning af kontingentindtægterne og af sponsorindtægter.

Den væsentligste ændring er sket på udgifterne, hvor en ekstra regning fra en samarbejdspartner og teknikaliteter omkring medregning af moms må forventes at påføre forbundet medudgifter i 2009 på 105.000 kr.

I betragtning af den store omhu og respekt alle budgetansvarlige i forbundet udviser i økonomiske forhold er det beklageligt, at et sådant forhold skal forringe årsresultatet.