Skip to main content

B&UU møde i Middelfart d. 21. april

| Administrator | Nyheder 2009

Plan 2015 og ledermangel ved årets sommerlejre var blandt emnerne på mødet.

Børne & Ungeudvalget holdt møde tirsdag d. 21. april i Middelfart.

Bjarke Refslund orienterede på mødet om arbejdet med Plan 2015 og den foreløbige hvidbog.

Andre emner på mødet var bl.a. sommerlejrene, hvor det især for U2-, U3- og Junior-grupperne kniber med at skaffe ledere.

Se mere i mødereferatet via nedenstående link.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/2009_2_buu_referat.pdf