Skip to main content

Strategiprojekt 2009

| Administrator | Nyheder 2008

I løbet af foråret 2009 startes et strategiprojekt op - et projekt der skal vise vejen

DOF står som idrætsforbund overfor nogle udfordringer og muligheder i de kommende år. Derfor har HB igangsat et udviklingsprojekt, hvor vi skal forholde os til de muligheder fremtiden byder os.

De spørgsmål, der trænger sig på i denne forbindelse, er blandt andet:

- hvordan forholder vi os til IT – og de muligheder det giver for sporten?
- hvilke potentialer ligger der i en ændret ungdomskultur?
- hvorledes skal vi forholde os til kommunernes øgede fokus på krop og sundhed?
- hvordan rummer orientering som idræt både motionisten, eliten, bredden og ungdommen - passer vores struktur og aktiviteter til alle grupper?
\t
Som idrætsgren har vi meget at byde på og vi skal være klar til at tage imod de nye muligheder fremtiden bringer – derfor igangsættes der i 2009 et visionsarbejde.

I løbet af 2009 vil en styregruppe bestående af Næstformand Kim Folmann Jørgensen, projektmedarbejder Bjarke Refslund og Mads Ingvardsen lave et strategiarbejde i forbundet. Dette arbejde skal danne rammen for forbundets mål og visioner. Disse mål og visioner skal danne udgangspunktet for de aktiviteter og den struktur, vi har i forbundet.

De helt store spørgsmål vi ønsker at stille er:

Hvad ønsker vi med vores idræt i fremtiden?
Hvor vil vi gerne være som forbund i 2015? – og her er forbundet alle. Medlemmer, klubber, kredse, udvalg etc.

Når disse spørgsmål er debatteret og afklaret så skal HB kigge på forbundets aktiviteter og struktur (herunder budget). For disse skulle gerne afspejle visionen og de mål vi gerne vil nå.

I løbet af foråret 2009 bliver der mulighed for at få vendt og drejet jeres drømme og ønsker for fremtiden. Dette sker på dialogmøder i kredsene, via et debatforum på nettet og ved besøg i et antal klubber. Vi håber meget I vil være med i denne proces, da det er vigtigt for det færdige resultat, at vi er enige om målet.

Se detaljeret program herunder.

http://plan.do-f.dk/log/subpages/strategiprojekt_2009.pdf