Skip to main content

Der er nok gang i ATK-butikken, hva?

| Administrator | Nyheder 2008

Efter tre uger har 9 klubber vist interesse for at komme med i DOFs Team Danmark støttede projekt ”Godt træningsmiljø for orienteringstalenter”,

Jeg fik i dag en mail fra Gert Nielsen, breddekonsulent, som efter det obligatoriske, Hej kk konstaterede: Der er nok gang i ATK-butikken, hva?

Med det hentyder Gert til projektet ”Godt træningsmiljø for orienteringstalenter”, som DOF fik godkendt af Team Danmark den 21. november.
Samme dag blev der her på siden efterlyst klubber, som kunne være interesseret i at ville være med i projektet.
Gert Nielsen får som de øvrige medlemmer af projektgruppen mit svar på alle henvendelser fra klubber tilsendt til orientering.
Han ved derfor, at vi nu efter snart 3 uger i alt har fået henvendelser fra 9 klubber.
Vort mål var, at 10 klubber eller klubsamarbejder ville deltage i projektet til udbredelse af ”Godt træningsmiljø for orienteringstalenter”.
Ansøgningsfristen er den 31. december, så selvom vi ikke har nået de 10 klubber endnu, kan vi allerede nu, for så vidt angår interessen notere en succes.

Allerede den 9-10. januar samles projektgruppen for at vurdere de mange ansøgere. Herefter vil der blive aftalt et besøg i klubben, hvor Henrik Jørgensen, ATK-konsulent og undertegnede kommer, for sammen med klubben at gennemgå klubbens ansøgning og projekt.
Skulle vi komme i den situation at en klub IKKE skal med i projektet, sker det altså i en dialog med den pågældende klub.

Projektgruppen består af: K. K. Terkelsen, projektleder, Henrik Jørgensen, ATK-konsulent, Morten Pedersen, B&U repræsentant Gert Nielsen, breddekonsulent, Mads Ingvardsen, DOF’s direktør

K. K. Terkelsen, projektleder