Skip to main content

Referat fra HB-møde

| Administrator | Nyheder 2008

Referat af årets sidste møde i hovedbestyrelsen er nu klart

Lørdag den 22. november samledes i Nyborg hovedbestyrelsen (HB) i DOF til sit sidste møde i år.

Som en af de vigtigste ting blev budget for 2009 vedtaget. Resultatet næste år skulle gerne blive et overskud på 100.000 kr - en følge af repræsentantskabets beslutning i foråret om at øge kassebeholdningen. En af måderne til at opnå det resultat er nogle besparelser på Elite-området som følge af nedlæggelse af sportschef-stillingen samt kraftcentrene og de deraf følgende strukturelle ændringer.

Reglementsændringer blev også udsat for en diskussion, heriblandt om skove til danske mesterskaber skal lukkes for alle klasser og ikke som nu, hvor det kun er junior- og senior-eliteklasserne, der er lukket for. Resultat blev, at der bliver lukket for alle klasser.

Læs hele referatet for yderligere oplysninger om, hvad der rør sig i hovedbestyrelsen.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2008_6_HB-referat.pdf