Skip to main content

Talentudviklingen går igang.

| Administrator | Nyheder 2008

Klubber der vil være med i DOF’s projekt ”Godt træningsmiljø for orienteringstalenter” efterlyses!

Helt centralt i det Team Danmark støttede projekt bliver opgaven med at implementere ’Godt træningsmiljø for orienteringstalenter’ konceptet i klubberne.

Implementeringen skal ske i et tæt og et direkte samarbejde med de klubber, der vil være med i projektet. Den model vi har valgt for samarbejdet er Yde-Yde modellen ved indgåelse af samarbejdsaftaler.

Dansk Orienterings-Forbund yder:
•\tFaglig- og pædagogisk support fra DOF’s centrale ATK-konsulent i samarbejde med de regionale ATK-konsulenter, bl.a ved udarbejdelse af ½- og 1/1-års træningsplaner, ved klubbesøg og telefonisk og elektronisk kontakt.
•\tBesøg af regional ATK-konsulent for praktisk og faglig sparring minimum to gange pr halvår i forbindelse med klubbens børne- og ungdomstræning
•\tATK-opstartkursus i klubben for alle klubbens trænere og ledere (3 timer)
•\tÅrligt centralt/regionalt ATK-opfølgningskursus og erfaringsudveksling (6 timer) for klubbens ledere og trænere.

Klubberne ydes et tilskud i projektperioden på minimum 30.000 kr , bl.a. til:
-\tØvelsesudvikling
-\tLærings- og konkurrenceture med mulighed for at stifte bekendtskab med ’ukendte terræntyper’ i ind- eller udland
Tilskluddet udbetales i årlige rater. Første rate ved kontraktens indgåelse, sidste rate ved slutevaluering og godkendelse og afslutning af projektet.

Klubben yder:
•\tATK-projektbeskrivelse: Idé og formål, målgruppe, indhold, succeskriterier for hver af projektårene.
Projektet skal både tage højde for et stimulerende læringsmiljø for løbere og for klubbens trænere.
•\tÅrlig udarbejdelse af sæsonplan i samarbejde med ATK-konsulenten. Der skal være ugentlig aktivitet i minimum 40 uger. Træningen skal tage udgangspunkt i ATK-konceptet.
•\tMinimum to årlige læringsture.
•\tMinimum to årlige informations- og instruktionsmøder for forældre.
•\t1/1-års evaluering sammen med den centrale og den regionale ATK konsulent før 1.12.
•\tModtage fire besøg pr. år i projektperioden med den regionale ATK-konsulent for opfølgning, sparring og justering af planer.
•\tÅrligt redegøre for de tildelte penge til projektlederen.
•\tUdarbejdelse af slutrapport og slutregnskab ved projektets afslutning.
•\tDeltage med alle klubbens børne- og ungdomstrænere og -ledere i et ATK-opstartskursus
•\tÅrlig deltagelse i et centralt eller regionalt 6 timers ATK-evaluerings- og opfølgningskursus. Minimum to af klubbens ATK-nøgletrænere skal deltage.

DOF efterlyser derfor nu klubber eller klubsamarbejder, der vil være med i projekt ’Godt træningsmiljø for orienteringstalenter’.
Vi tror, det kan være med til både at rekruttere og fastholde vore unge løbere, og så tror vi også på, at det på sigt vil være med til at fastholde det høje niveau dansk juniororientering pt. har.
Ansøgninger om at komme med i projektet stiles til:
Dansk Orienterings-Forbund, att. projektleder K. K. Terkelsen.
Ansøgningsfrist 31.12.2008.
Ansøgningerne vil straks i det nye år blive vurderet af projektgruppen for ’Godt træningsmiljø for orienteringstalenter’.
Projektgruppen består af: K. K. Terkelsen, projektleder, Henrik Jørgensen, ATK-konsulent, Morten Pedersen, B&U repræsentant Gert Nielsen, breddekonsulent, Mads Ingvardsen, DOF’s direktør

Herefter vil der blive aftalt et besøg, hvor K. K. Terkelsen og Henrik Jørgensen vil komme i klubben for drøftelse af projektbeskrivelsen og evt. aftaleindgåelse.

Interesserede klubber bedes straks kontakte K. K. Terkelsen for yderligere materiale og evt. afklaring af spørgsmål.

K. K. Terkelsen, projektleder
Vinkelvej 1
7300 Jelling
Telefon: (+45) 7587 1705 Mobil: (+45) 2339 3517
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.