Skip to main content

Lundarundan et koncept værd at overveje...

| Administrator | Nyheder 2008

Foto-orientering for folket og penge i klubkassen!

På et bykort indtegnes f.eks. 25 poster (nummereret 1-25).

Ved hver post tages et foto af ”terrængenstanden” (en statue, et træ eller lign.), disse fotos printes i vilkårlig rækkefølge og nummeres (f.eks. A-Z).

Kunsten er så at opsøge posterne på kortet og finde ud af hvilket foto, der ”matcher” terrængenstanden. – Dette noteres på et svar-ark (post 1 = K, post 2 = U osv.).

Når alle poster/foto er fundet, indsendes svar-arket til den arrangerende klub, eller svaret indtastes via klubbens hjemmeside.

Der trækkes lod om præmier blandt de rigtige besvarelser indsendt inden en bestemt dato.

”Pakken” med kort, fotos og svar-ark sælges af klubbens medlemmer til familie, venner, kollegaer m.fl. og kan købes på salgssteder i byen (turistkontorer, Borgerservice m.fl.).

En sæson kan f.eks. vare 6 måneder, hvorefter nye kort/poster/fotos lanceres.

Præmier sponseres af byens handlende evt. mod reklame på kortet.

Med en pris pr. ”pakke” på f.eks. 80,- kr. og lidt markedsføring i den lokale presse, er klubben sikret en fornuftig indtægt, samtidig med at orienteringssporten og den lokale klub bliver promoveret.

Der er ingen vedligeholdelse som ved faste poster, og posterne kan opsøges til fods eller på cykel, når folk har lyst.

”Pakken” kan eventuelt indeholde yderligere reklamer, så der falder lidt flere sponsor-penge af til klubkassen.

I Lunds OK i Skåne har de et gennemgående tema på deres ”Lundarunda”, i 2008 ”Offentlig Kunst”, i 2007 ”Højdepunkter”. – I 2007 tjente Lunds OK godt 40.000 SEK på Lundarundan!